31 - December - 2015

Avís legal i política de privacitat

Avís legal i política de privacitat

Protecció de dades

A SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA som especialment sensibles amb la seguretat i en garantir la privacitat de les dades que els usuaris ens puguin facilitar a la nostra web, i amb aquest motiu tenim cura que el tractament de dades es realitzi amb els nivells de seguretat establerts legalment.

En virtut de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals que aporti (inclús l’adreça IP de l’equip d’on accedeixi) seran incorporades a un fitxer responsabilitat de SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA, CIF: G65396897, amb domicili a Passeig Domènec Sert n. 16, 3r 1a, 08552 TARADELL (BARCELONA).

La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar l’administració del website, realitzar estudis estadístics i/o enviar informació i notícies de totes les activitats que realitzi SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA, i en concret, les relacionades amb campanyes electorals, candidatures, convocatòries, accions del partit i els seus representants, etc. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Passeig Domènec Sert n. 16, 3r 1a, 08552 TARADELL (BARCELONA), o bé enviar un correu electrònic a info@solidaritat.cat.
Responsabilitat Web

Es prohibeix l’ús dels serveis d’aquesta Web a menors de 14 anys; considerant la necessitat d’una consulta prèvia als pares per part dels menors d’edat de 14 anys a 18 anys abans de comunicar qualsevol dada; i sense que en cap cas, es puguin recaptar dades relatives a altres membres de la seva família sense el consentiment dels mateixos.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò establert a la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que, omplint el formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA, amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web. A més, li informem de la possibilitat d’exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, a info@solidaritat.cat o a Passeig Domènec Sert n. 16, 3r 1a, 08552 TARADELL (BARCELONA)

SOLIDARITAT PER LA INDEPENDENCIA ha implementat les mesures de seguretat legals per a la protecció de les dades de caràcter personal i ha desenvolupat tots aquells requisits tècnics per a poder garantir la confidencialitat de les dades, evitant qualsevol pèrdua, alteració o accés no autoritzat. Tot i així, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són infranquejables, i en concret, a causa de les característiques d’Internet, SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA no es fa responsable de la presència de virus i/o altres components perjudicials ni dels danys i perjudicis de qualsevol persona que no compleixi amb les condicions, normes o instruccions de la web o vulneri els sistemes de seguretat de la web.

SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts a la llei, SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d'Internet.

També es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella sense necessitat d’avís previ.

SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA en cap cas no assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui portar a terme l’USUARI, tant de la informació com dels serveis continguts en ella.

En cap cas SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA, no serà responsable de cap perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses, tant si procedeixen, directament o indirecta, de l'ús i/o difusió de la web i/o de la Informació adquirida o accedida per o a través d'aquesta, constituint amb caràcter general un avís a qualsevol USUARI que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA no es fa responsable dels webs no propis als quals es pot accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de L'USUARI; SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA no recomana ni garanteix cap de la Informació obtinguda per o a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar incorrectament un vincle, tant al connectar a la web de SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.
Usuaris

L’usuari és la persona que accedeix, navega, utilitza o participa en els serveis d’aquesta Web, que accepta les Condicions Generals d’Ús i la Política de Privacitat, on es recapten i es detallen el tractament de les dades personals subministrades pels usuaris i l’exercici dels drets previstos a la normativa de protecció de dades. Amb la utilització d’aquesta Web, l’usuari accepta les Condicions Generals d’ús que es tinguin publicades en cada moment que s’accedeixi.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que es tracta merament d’una web de caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial ha de comptar amb el consentiment exprés de SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA.

SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per a assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA no pot garantir que en tot moment i circumstància sigui exacta, completa i actualitzada; conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho fos. SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d'aquesta web.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts amb finalitats lícites, sense que en cap cas puguin ser utilitzats per a la realització d’activitats contràries a la Llei, a la moral o a l’ordre públic, podent ser retirats tots aquells continguts o comentaris que vulnerin el respecte a la dignitat de les persones o puguin ser considerats discriminatoris, racistes, pornogràfics o que es considerin no adequats i sense necessitat de ser comunicat a l’usuari. En aquests casos, l’usuari mantindrà indemne a SOLIDARITAT PER LA INDEPÈNDENCIA en front a qualsevol reclamació de tercers sobre drets de propietat intel·lectual, industrial , drets d’imatge o qualsevol altre contingut publicat pel propi usuari.

SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA farà tot el possible per vigilar la legalitat de tots els continguts, imatges, opinions o qualsevol tipus d’informació que es publiqui a la Web; però no pot realitzar un control absolut en tot moment, els usuaris seran els únics responsables de les seves opinions o comentaris que realitzin a la web. I si qualsevol persona considera que els continguts publicats vulneren els seus drets, haurà de posar-se en contacte amb SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA i sol·licitar la retirada dels mateixos.
Utilització “Cookies”

En algunes ocasions, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de L'USUARI i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que L'USUARI va escollir a la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'USUARI té l'opció d'impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. No obstant això, SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.
Propietat Intel·lectual i Industrial

Aquesta web és propietat de SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa. Qualssevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web són marques degudament registrades per SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marxes de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per un ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA.
Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes.

L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li