Actualitat  

Moció per demanar millores als serveis ferroviaris al pas per les Terres de l'Ebre i Maestrat

18-02-2019

Usuaris de Renfe València/Adif de la línies de rodalies i ferrocarril de mitja distància del territori valencià i la prolongació de la línia ferroviària fins Tortosa produint el seu enllaç amb els Rodalies de Catalunya i que passa per L’Aldea es dirigeixen al plenari municipal perquè els defense davant el Ministeri de Foment pel greu deteriorament que està patint el servei de transport de viatgers que, segons dades de la pròpia empresa, utilitzen diàriament més de 40.000 persones només en el conjunt de les 6 línies de la xarxa. El que havia sigut un mitjà de transport públic col·lectiu que en un temps s'havia considerat imprescindible, eficient i de prestigi, fa temps que ha deixat de ser-ho. Des de fa uns dos anys és estrany el dia que no es pateixen retards, cancel·lacions o la supressió d'unitats en hores punta. A part de la pèrdua de temps i dels inconvenients que provoca als usuaris en l'àmbit personal i professional, això suposa viatjar en pèssimes condicions de confort i seguretat, amb la qual cosa molt sovint no es compleix la norma UNE-EN 13816 que marca un màxim de 4 persones dempeus per metre quadrat; o amb freqüència no es respecta la normativa d’evacuació en cas d'emergències en viatjar amb portes de sortida de les unitats mòbils clausurades (conseqüència que el parc mòbil és vell i amb falta de manteniment). Per part dels usuaris s'han presentat queixes formals per les vies reglamentàries o a través de les xarxes socials, però la resposta sempre és la mateixa: ofereixen una excusa qualsevol i al final de l'escrit posen l'afegitó «disculpen les molèsties». Mentrestant continuen sense solucionar els problemes i el servei continua incomplint les expectatives que s'esperen a l'hora de garantir una mobilitat sostenible, fiable i segura. Els usuaris paguen els seus bitllets o abonaments que no són gens barats i, a canvi, Renfe/Adif/Rodalies ofereix un servei dolentíssim, falta al respecte als seus clients cada dia i, davant les múltiples incidències, no informa de manera puntual perquè cada persona puga saber a què atendre’s en cada cas. Sembla com si Renfe/Adif hagués iniciat una campanya a favor de l'ús del cotxe particular en contra del transport públic col·lectiu puntual, confortable, sostenible i segur. La ciutadania de La Ràpita i de totes les Terres de l’Ebre i del Maestrat necessita que Renfe/Adif oferisca un servei de transport de rodalia de qualitat. 

És per tot això que Solidaritat Catalana per la Independència proposem els següents

ACORDS

PRIMER: Instar al Govern central per tal que propose, i a les Corts Generals que aproven, les partides pressupostàries suficients per a recuperar les inversions que s'han vingut escatimant durant anys.

SEGON:  Que el Ministeri prioritze la inversió en la millora de les línies de rodalies per a destinar recursos a personal, infraestructures i manteniment (electrificar totes les línies, doblar línies en tots els trajectes que ho necessiten, prolongar línies per a connectar ciutats/zones amb alta densitat de població). Aquesta mesura és absolutament necessària si es volen aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible que marca l'Agenda 2030 subscrita per Espanya en el cim de l'ONU de setembre de 2015.

TERCER: Que es faça una reducció general en els preus de tots els títols de transport; que els abonaments de 10 viatges tinguen una vigència anual en lloc de mensual i que s'oferisquen altres modalitats de bitllet destinats a les persones que fan ús del transport ferroviari en els seus desplaçaments als llocs de treball o estudi. Aquesta mesura ajudaria a aparcar definitivament el cotxe particular en els trajectes cap a Barcelona, Tarragona, Castelló o València o i les poblacions de totes les línies.

QUART: Que en hores punta amb gran acumulació de gent en les estacions de les capitals administratives es mantinguen oberts els torns de validació de bitllets perquè la circulació de viatgers es produisca de manera més àgil i segura.

QUINT: Que s'eliminen totalment les barreres arquitectòniques tant en les estacions com en el material rodant.

SEXT: Que s'establisca un únic canal centralitzat i coordinat d'informació a l'usuari de Renfe/Adif, de manera que es puguen conèixer les incidències del servei de forma més eficient. I que aquest Servei comunique sempre i de manera regular les incidències que puguen alterar l'horari establit, tant per megafonia de l'estació, com per megafonia del propi tren, panells informatius i xarxes socials.

SÈPTIM: Que existisca una bona coordinació entre les entitats Renfe i Adif, ja que en moltes ocasions l'argument que usa Renfe Rodalies per a justificar els retards és que aquests són deguts a la regulació del trànsit ferroviari que és competència d'Adif. Aquesta coordinació és necessària per al compliment dels horaris i per poder informar puntualment de les incidències que s'ocasionen als usuaris i puguen provocar el seu incompliment dels mateixos.

OCTAU: Posar a disposició dels usuaris un canal oficial online unificat de suggeriments/reclamacions de Renfe/Adif. Els usuaris no tenen per què ser coneixedors de les competències de cada entitat a l'hora de realitzar les seues queixes i/o reclamacions.

NOVÈ: A més de tot l’anterior, els usuaris del nord de Castelló i Sud de Tarragona, tot i valorar de forma positiva les noves freqüències de trens, sol•liciten de forma particular: L’ampliació de les 16 freqüències per sentit habilitades en el tram Castelló – Vinaròs, fins a Tortosa per a permetre una major facilitat en l’enllaç en les línies de Rodalia de Catalunya, donat que són considerables els usuaris de La Plana Alta, Maestrat i Montsià i Baix Ebre que es desplacen en aquesta línia en sentit Barcelona o València. La reobertura i posada en funcionament de l’estació de poblacions com Santa Magdalena de Polpis, la Ribera de Cabanes i Alcanar i que siguen totalment accessibles. L’habilitació dels descomptes com  el del Carnet Jove i altres bonificacions en les màquines de venda automàtica de bitllets, així com garantir-ne el funcionament correcte i eficient dels lectors tant de les pròpies màquines com de les validadores. Una correcta formació als treballadors de les estacions sobre el funcionament de les targetes de Renfe que en poc temps seran d’utilització obligada front al tradicional bitllet de cartró/paper. Un bon servei de transport ferroviari de rodalia ajudarà a respectar el medi ambient i a contribuir al benestar de les persones.

DESÈ: Fer arribar aquests acords al Govern espanyol i al Congrés de Diputats, al Parlament de Catalunya, a les Corts Valencianes i a la Plataforma “Trens dignes al Maestrat”.

La Ràpita, 15 de febrer de 2019

Àlex Cervera Forcadell
Regidor portaveu de SI a La Ràpita

Publicacions relacionades: Energies renovables a les Terres de l'Ebre Moció contra la presència de l'exèrcit espanyol al Saló de l'Ensenyament Amb AECAT a les Terres de l'Ebre Moció sobre la pobresa energètica a l'Espluga de Francolí Sobre la moció de memòria històrica a Sant Antoni de Vilamajor Nova coordinadora a les Terres de l'Ebre