Com ens organitzem  

Estructura general

L’organització al territori de Solidaritat Catalana per la Independència s’articula en coordinadores locals, comarcals i regionals. Cada àmbit territorial escull la seva Executiva, que dirigirà SI en aquell àmbit territorial concret.

A nivell nacional SI s’articula a través de l’ Executiva Nacional i el Consell Nacional.


Les Coordinadores Locals

A les Coordinadores Locals s’hi adscriuen els adherits que tinguin fixada la residència en aquella localitat.


Les Coordinadores Comarcals

La Coordinadora Comarcal és l’àmbit territorial comarcal. La Coordinadora Comarcal està formada pel conjunt d’adherits adscrits a les Coordinadores Local de SI. A la ciutat de Barcelona, la totalitat dels adherits de cada districte formen una Coordinadora Comarcal.


Les Coordinadores Regionals

La Coordinadora Regional és l’àmbit territorial regional, i està formada pel conjunt d’adherits adscrits a les Coordinadores Comarcals de cada regional de SI.

Poden existir les següents Coordinadores Regionals:

    Regional de Barcelona ciutat i l’Hospitalet de Llobregat
    Regional de la Regió Metropolitana de Barcelona
    Regional de les Comarques Centrals
    Regional del Penedès
    Regional de les Comarques de Girona
    Regional de les Terres de Ponent
    Regional del Pirineu
    Regional del Camp de Tarragona
    Regional de les Terres de l’Ebre
    Regional del País Valencià